Etämyynnin ennakkotiedot

Lakiasiaintoimisto Ursa Oy

Osoite: Ainonkatu 7, 53100 Lappeenranta

Puh: +358 50 550 1774

Sähköposti: toimisto@lakiursa.fi

Verkkosivusto: www.lakiursa.fi

Lakiasiaintoimisto Ursa Oy on merkitty patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämään kaupparekisteriin, y-tunnus: 3140443-8.

Lakiasiaintoimisto Ursa Oy on merkitty arvonlisäverovelvolliseksi, arvonlisäverotunniste FI31404438

Palveluntarjoajan tarjoama palvelu on asianajopalvelu.

Palveluntarjoaja tarkistaa mahdolliset esteellisyydet ennen toimeksiannon suorittamista.

Lakiasiaintoimisto Ursa Oy:n lakimiehet ovat laissa luvansaaneista oikeudenkäyntiavustajista tarkoitettuja luvan saaneita oikeudenkäyntiavustajia ja heidät on merkitty oikeudenkäyntiavustajalautakunnan ylläpitämään luetteloon luvan saaneista oikeudenkäyntiavustajista. Luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja on oikeudenkäyntiasiamiehen- ja avustajan tehtävissään oikeuskanslerin, asianajajista annetun lain 6 a §:n 1 momentissa tarkoitetun valvontalautakunnan ja oikeudenkäyntiavustajalautakunnan valvonnan alainen.

Valvontalautakunnan yhteystiedot ovat:

Suomen asianajajaliitto

PL 194 (Simonkatu 12 B)

00101 Helsinki

Puh: (09) 6866 120

Fax: (09) 6866 1299

Sähköposti: info(at)asianajajaliitto.fi

Muissa asioissa kuluttaja voi saattaa erimielisyyttä koskevan asian Kuluttajariitalautakunnan ratkaistavaksi:

Kuluttajariitalautakunta

PL 306

00531 Helsinki

Toimeksiantajalla on oikeus saattaa mahdollinen asianajopalkkiota koskeva erimielisyys Suomen Asianajajaliiton valvontalautakunnan käsiteltäväksi. Kuluttaja-asiakkaalla on lisäksi mahdollisuus saattaa erimielisyys kuluttajariitalautakunnan käsiteltäväksi.